Satış ve teslimat koşulları

1. Geçerlilik
Baumann GmbH & Co. KG’nin teslimat ve hizmetleri sadece işbu iş şartları temelinde gerçekleştirilir.

2. Yasal garanti
Kusurlara ilişkin olarak, sadece malın teslim alınmasından hemen sonra talepte bulunulabilir. Malın müşteri tarafından herhangi bir reklamasyonda bulunulmaksızın teslim alınmasından sonra yapılacak itirazlar reddedilir. Teslim edilen malın alıcının amaçlarına uygun olduğuna ilişkin Baumann GmbH & Co. KG tarafından verilmiş bir garanti söz konusu değildir.

3. Ödeme
Mal bedelinin hemen ödenmesi gereklidir. Faturalar, düzenlenme tarihinden itibaren veya alıcı tarafından ispatlanacak faturanın kendisine ulaştığı günden itibaren 6 gün içerisinde itiraz edilmediği sürece kabul edilmiş sayılır. Alıcının farklı olabilecek şartlarına rağmen ödemeleri öncelikle alıcının eskiden kalmış borçlarıyla mahsup etme hakkına sahibiz. Masraf ve fâiz oluşmuş olması durumunda, ödemeyi öncelikle masraflarla, daha sonra fâizlerle ve en son olarak da ana hizmetle mahsup etme hakkına sahibiz. Ödeme, ancak bu miktarı bizim kullanabilmemizden sonra yapılmış sayılır. Çek veya senetle yapılan ödemelerde ödeme her zaman ancak bunların bozdurulmasından sonra yapılmış sayılır. Faturanın düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ödenmemesi halinde, alıcı ödemeyi geciktirmiş duruma düşer ve böylece bundan doğacak her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür. Fâiz oranı, Alman Merkez Bankası’nın iskonto oranı üzerinden asgari % 5 olmak üzere, ticari bankalar tarafından câri hesap kredilerine uygulanan fâiz oranlarına göre belirlenir.

4. Mülkiyeti muhafaza
Tüm alacakların tahsiline kadar malın mülkiyeti Baumann GmbH & Co. KG’ye aittir. Alıcı, ödeme gecikmesine düşmediği sürece, ihtiyati malı usulüne uygun ticari işlemlerde işleme alma ve satma hakkına sahiptir. Rehin veya taşınır mal rehini yapılamaz.

5. Diğer hükümler
Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir.
Mahkeme yeri: 68623 Lampertheim
İfâ yeri: 68519 Viernheim